MUZEUM RABŠTEJN

Rabštejn nad Střelou - křižovatka turistických tras
a cyklostezek severního Plzeňska

Městské muzeum Rabštejn na náměstí je východiskem pro čtyři turistické trasy, kříží se zde dvě cyklostezky. V okolí se nacházejí atraktivní kešky pro vyznavače geocachingu. Všechny významné památky Rabštejna jsou v městském muzeu popsány, aby pozornému návštěvníku historického města nezůstaly utajeny: hrad, zámek, kostel, smírčí kříž, kamenný most, pivovar, pily i mlýny, barokní sochy i židovský hřbitov. Výstavní expozice představují okolní přírodu, zvířata, ptáky, brouky, stromy, trávu, byliny i houby. Hluboké lesy jsou plné divoké zvěře. Myslivost patřila vždy k Rabštejnu, proto jsou zde k vidění unikátní trofeje plaché zvěře. Divočáky, muflony, jelení zvěř i srnce, jezevce lze potkat na lesních pěšinách v okolí Rabštejna.
Muzeum na náměstí je otevřeno každý den a za každého počasí.

 

Muzeum Rabštejn ideální místo pro výlety do přírody

Muzeum Rabštejn nad Střelou je ideální místo, kde začít výlet. Rabštejn nad Střelou je starobylé gotické město plné historie. Město se tyčí nad řekou Střelou, která se proplétá barokní krajinou a lesy. Rabenstein - Havraní kámen je hrad, jehož zřícenina stále upomíná slavnou historii obchodní stezky, na které bylo postaveno opevněné město. Zámek Rabštejn i klášter Servitů jsou významné historické památky Plzeňského kraje.

Rabštejn nad Střelou

Křižovatka turistických tras a cyklostezek severního Plzeňska. Muzeum Rabštejn je pro turisty a výletníky.

Otevřít mapu

jawa

i Aktuálně

2021
Pozvánka na výstavu

Motorky nahradily koně
Počátkem XX. století se stala motorka relativně nejlevnějším dopravním prostředkem, který nahradil na venkově koně. Motorky usnadnily lidem práci a venkov přiblížily k městu. Nezastavitelný nástup motorek začal po II. světové válce a trval až do 80. let, kdy jejich roli převzala stále levnější automobily. Motorka již není prostředek pro práci a zábavu, ale stává se symbolem individuální svobody a volného času.

Český venkov je spjat s motocykly JAWA
Muzeum Rabštejn rozšiřuje své expozice o motorky, které neodmyslitelně patří k českému a moravskému venkovu. Soubor motocyklů značka JAWA je průřezem historie motorizace venkova.

net4gas

Expozici podpořila NET4GAS
Expozice byla podpořena grantovým programem NAT4GAS s.r.o. Projekt „Motorizace venkova - udržitelné životní prostředí“ umožnil rozšířit expozici o šest historických motorek JAWA.
Společnost NET4GAS, s.r.o. je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice. Provozuje plynovody o celkové délce více než 3 800 km.


2021
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA

František Slavík 1967

ČESKÝ FOTOGRAF RABŠTEJNA NAD STŘELOU

Černobílá krajina Severního Plzeňska

Výstava fotografií českého průmyslníka a fotografa Františka Slavíka

František Slavík
17. 4. 1876 – 7. 2. 1968
český průmyslník a fotograf krajinář

frantisekslavik

Soubor fotografických knih zaměřených na tajemná zákoutí Rabštejna nad Střelou vytvořil v letech 1935 až 1937. Promyšlené kompozice krajiny, zádumčivá zátiší i reportážní záběry kvalitě řemeslně udělaných fotografií přesahují formát amatérského focení.

František Slavík nevstoupil do historie černobílé krajinářské fotografie, protože své dílo tvořil ze záliby a k potěšení svých blízkých.

Soubor fotografií Rabštejna nad Střelou je veřejně vystavován v celém souboru poprvé od svého vzniku.

Průvodce Rabštejnem nad Střelou

2021

Rabštejn nad Střelou je malebné město, které láká k výletům, ale také k poznání historie. Zachovaly
se kolorované fotografie z počátku XX. Století, které dokládají, že turisté rádi objevovali krásy přírody
a tajemné zříceniny hradu.

FOTO 1

Soubory historických fotografií dokladují, že Pozdrav z Rabštejna byl vyvrcholením namáhavého výletu. První poválečný průvodce městem a jeho historií byl vydán v Liberci v místopisném nakladatelství. Autorem se stal vrchní učitel Adolfa Nürnberg a vydal jej v roce 1929 pod názvem:
Heimatliches aus Rabenstein a.d. Schnella (Zprávy z domoviny z Rabštejna nad Střelou).

Zprávy z domoviny z Rabštejna nad Střelou
Ucelená brožura se zabývala nejen místopisem, ale také historií města. Věcně dokládá ústně tradované pověsti a historky z Rabštejnského hradu a hlubokých lesů a provází zvídavého turistu po širším okolí. Průvodce je ukončen básní Eisenhammer (železný mlýn – kovárna). Dodnes je místními rodáky považována za Rabštejnskou hymnu.

OBSAH
Situační plánek Rabštejna a znak města
Všeobecně o městečku
Historické informace o městě Rabštejn
O poslední popravě
Návštěva břidlicového lomu
Pověst o založení města
Pověst o krkavcích a zlatém prstenu
Pověst o hraběcím kříži
Oblíbené procházky a výletní místa

Ke stažení historický průvodce PDF (CZ)

Rozhovor s překladatelkou Barborou Vackovou

Rabštejnský průvodce z domoviny

Místopisnou brožuru předkládáme v původní typografické podobě, psané švabachem. Překlad Mgr. Barbory Vackové je přepsán do moderní němčiny a následně do české verze včetně hudebně znějící básně Wilhelma Pleyera, který pocházel z chalupy  Železného mlýna na Rabštejně.
Překlad německého originálu byl obtížný. Muzeum muselo vyhledat z množství německých překladatelů specialistu, který ovládá německý kurent (švabach-lomené písmo), kterým byly tištěny německé knihy i časopisy. Zároveň byla potřebná znalost odlišného německého nářečí, tak typického pro západ Čech.Zeptali jsme se Mgr. Barbory Vackové, jak se jí pracovalo s původním znění Rabštejnských pověstí?

Překládat ze "švabachu" byla výzva - a kombinace jazyka první poloviny 20. století se zápisy ze středověkých kronik - no prostě bonbónek!
Dokonce si přesně vybavuji, kdy a jak jsem tu kterou kapitolu překládala: u "břidlicového lomu" jsem na příklad seděla s počítačem v kuchyni u jídelního stolu, popis budov a přilehlého okolí Rabštejna jsem páchala na lavici pod jabloní před chalupou v Beskydech a nad pověstmi o krkavcích a texty "úředního" charakteru jsem si lámala hlavu ve světničce s malými okénky s kanafasovými záclonkami tamtéž.
Do teď mám v živé paměti obraty a formulace, s nimiž jsem se trápila a které byly tak zapeklité, že ani rodilí mluvčí nepochopili řádně jejich smysl.Velice si vážíme, že jste v rámci překladu, který jsme zadali elektronicky, vážila cesta do zdejších reálií.
Jak na Vás působila současnost v odstupu od textů, který činí více než 90 let?

Návštěva Rabštejna vyplynula zcela logicky ze dvou věcí: z touhy poznat místo, jež autor průvodce s takovou láskou a pečlivostí popisoval. Celý ten sešitek byl prodchnut poetikou a patriotickou horoucností.
Ty verše nakonec!!!! To byl teprve oříšek!!!
Snažila jsem se zachovat metrum i autorský styl. Asi to byly nekonečné hodiny, než jsem to vypilovala aspoň do "podoby podobné" originálu. Prošla jsem si část naučné stezky, vyšplhala k věži, přečetla všechny informační tabulky. Ať se čtenáři se radují z Průvodce, který je slohem i myšlením jiný než bývají ty současné.
Poznámka k veršům
Báseň Eisenhammer (železný mlýn – kovárna) je uvedená jako poslední kapitola v průvodci. Je velmi melodická a zručící jako řeka Střela. Byla ve své době pokládána za Rabštejnskou hymnu. Rabštejnský rodák, básník, Wilhelm Pleyer v knize Údolí dětství (Tal der Kindheit nebo Kindheit in Böhmen) s velikou nostalgii popisuje příběhy z údolí řeky Střely, které se staly.
Nadějný básník a úspěšný student s hlubokým vztahem k rodnému kraji Rabštejnsku se netají protičeskými názory. Brzy vstoupí do SdP a NSDAP, aby se jako aktivní nacista zapojil do boje proti Čechům. Je v nacistické říši úspěšný s románem o rasové podřadnosti Čechů, stává se válečným dopisovatelem z východní fronty. Spolu s dalšími nacisty byl po válce odsunut do Německa. Dožil v Mnichově se steskem po domově a nenávistnou nevraživostí vůči všemu českému. V Čechách je zapomenut.

museum2b

O muzeu

Muzeum Rabštejn patří k nejstarším domům na náměstí. Bylo postaveno na původních středověkých gotických základech. Je po zámku a klášteru třetím největším domem v malém městečku Rabštejně.

EU-ROP

rabstejn-nad-strelou

Rabštejn nad Střelou je město, kde se zastavil čas. Muzeum Rabštejn je rozcestník pro výlety do přírody. Údolí řeky Střely je krásné za každého počasí. Muzeum Rabštejn je zde otevřeno pro návštěvníky, kteří se chtějí něco o Rabštejně dozvědět nebo si jen odpočinout či jen meditovat na terase a shlížet do rozeklaného údolí řeky Střely.

museum22

Expozice

Expozice Muzea Rabštejn jsou věnovány historii města a okolní přírodě. Rabenstein jako Havraní skála nebo Havraní kámen je odkazuje na dávnou pověst o havranovi a založení hradu Rabštejn.